Uptown Girl (Billy Joel) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

1. [D] Uptown girl
[Em] She’s been living in her [F#m] uptown world
[G] I bet she [A] never had a [D] back street guy
[Em] I bet her mama never [F#m] told her why
[G] I’m gonna [A] try for an
 
2. [D] Uptown girl
[Em] She’s been living in her [F#m] white bread world
[G] As long as [A] anyone with [D] hot blood can
[Em] And now she’s looking for a [F#m] downtown man
[G] That’s what [A] I’m
 
Chorus – [Bb] And when she [Gm]
knows what she [Cm] wants from her [F] time
[Bb] And when she [Gm] wakes up and [Cm] makes up her [D] mind
[G] She’ll see I’m [Em] not so tough
[Am] Just because [A] I’m in love with an
 
3. [D] Uptown girl
[Em] You know I’ve seen her in her [F#m] uptown world
[G] She’s getting [A] tired of [D] high class toys
[Em] And all her presents from her [F#m] uptown boys
[G] She’s got a [A] choice
 
[F] [G] [E] [Am]
[F] [G] [E] [A]
 
4. [D] Uptown girl
[Em] You know I can’t afford to [F#m] buy her pearls
[G] But maybe [A] someday when my [D] ship comes in
[Em] She’ll understand what kind of [F#m] guy I’ve been
[G] And then I’ll [A] win
 
Chorus – [Bb] And when she’s [Gm] walking she’s [Cm] looking so [F] fine
[Bb] And when she’s [Gm] talking, she’ll [Cm] say that she’s [D] mine
[G] She’ll say I’m [Em] not so tough
[Am] Just because [A] I’m in love with an
 
5. [D] Uptown girl
[Em] She’s been living in her [F#m] white bread world
[G] As long as [A] anyone with [D] hot blood can
[Em] And now she’s looking for a [F#m] downtown man
[G] That’s what [A] I’m
 
[E] Uptown girl
[F#m] She’s my uptown [E] girl
You [A] know I’m in [B] love with an
[E] Uptown girl
[F#m] My uptown [E] girl
You [A] know I’m in [B] love with an

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply