What Does The Fox Say (Ylvis) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Capo 2

INTRO: [Bm] [A] [E]
 
(VERSE 1)
[Bm] ….Dog goes [A] woof, cat goes [E] meow,
Bird goes tweet, and mouse goes [Bm] squeek.
Cow goes [A] moo, frog goes [E] croak,
And the elephant goes toot. [Bm]
Ducks says quack, [A] And fish go blub [E]
And the seal goes ow ow ow
[Bm] ….But there’s one sound[Knows] say?
[A] …that no one knows[E]
What does the fox say?
 
(CHORUS)
[Bm] …Ring-ding-ding-ding-dingeringding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringding!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
[E] What the fox say
 
(VERSE 2)
[Bm] ….Big blue [A] eyes, pointy [E] nose,
Chasing mice and digging [Bm] holes,
Tiny [A] paws, up the [E] hill,
Suddenly you’re standing still, [Bm]
Your fur is red, [A] so beautiful,[E]
Like an angel in disguise,[Bm]
But if you meet [A] a friendly horse,[E]
Will you communicate by
[Bm] mo-o-o-o-orse? [A] Mo-o-o-o-orse?
[E] Mo-o-o-o-orse?
How will you speak to that
[Bm] ho-o-o-o-orse? [A] Ho-o-o-o-orse?
[E] Ho-o-o-o-orse?
What does the fox say?
 
(CHORUS 2)
[Bm] …Jacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Ah-hee-ahee ha-hee!
Ah-hee-ahee ha-hee!
Ah-hee-ahee ha-hee!
[E] What the fox say
 
[Bm] …Ah-oo-oo-oo-ooo!
Woo-oo-oo-ooo!
[E] What does the fox say?
 
(BRIDGE/OUTRO)
[G] The secret of [F#m] the [Bm] fox,
Ancient [A] mystery,
Somewhere deep [F#m] in the [G] woods,
I know you’re [A] hiding,[G]
What is [F#m] your [Bm] sound?
Will we ever [A] know?
Will always be a [F#m] mystery[G]
 
What do you [A] say?[G]
[F#m] [Bm] …You’re my guardian [A] angel
Hiding in [F#m] the [G] woods,
What is [A] your [G] sound?
(Abub-bub-bub-way-dum)
(Abubidi-[F#m] bi-bum-way-[Bm] dum)
(Abub-bub-bub-way-dum)
Will we ever [A] know?
(Babeh-dih-bah-top-beh-dum)
I want to..[F#m] .
(Bahbeh-dum-beh-dum)
[G] I want to…
I want to [A] know!
(Ababeh-dih-bah-bum-beh-dum)

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply