When The Party’s Over (Billie Eilish) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Tone [Am] – Capo 4

 
Verse 1
[F] Don’t ya [Am] know I’m no good [C] for you.
I’ve [F] learned to [Am] lose, you [C] can’t [F] afford to
[F] Tore my [Am] shirt to [C] stop you [F] bleeding
[F] But nothing [Am] ever [C] stops you [F] leaving
 
Chorus
[F] Quiet when I’m coming [Am] home, I’m on [C] my [F] own
[Dm] I could lie and say I [Am] like it like that, [C] like it like [F] that
[Dm] I could lie and say I [Am] like it like that, [C] like it like [F] that
 
Verse 2
[F] Don’t ya [Am] know [G] too [C] much [F] already
I’ll [F] only [Am] hurt you [C] if you [F] let me
[F] Call me [Am] friend, but [C] keep me [F] closer
[C] (Call me back)
And I’ll [F] call you [Am] when the [C] party’s [F] over
 
Chorus
[G] Quiet when I’m [Am] coming home, [C] I’m on my [F] own
[Dm] I could lie and say I [Am] like it like that, [C] like it like [F] that
[Dm] I could lie and say I [Am] like it like that, [C] like it like [F] that
 
Bridge
[Dm] But nothing is [Am] better, [C] [F] sometimes
[Dm] Once we’ve both [Am] said our [C] [F] goodbyes
[G] Let’s just let it [F] go
[G] Let me let you [F] go
 
Chorus
[F] Quiet when I’m coming [Am] home, I’m [C] on my [F] own
[Dm] I could lie and say I like [Am] it like that, [C] like it like [F] that
[Dm] I could lie and say [Am] I like it like that, [C] like it like [F] that

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply