While Your Lips Are Still Red (Nightwish) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

No Capo

Chord: [Gm] [Dm] [F] [Cm] – [Gm] [Dm] [Eb] [F]
 
V1 –
[Gm] Sweet little words made for [Eb] silence not talk
[Eb] Young heart for [F] love not heartache
[Gm] Dark hair for [Bb] catching the wind
Not to veil the [Cm] sight of a [F] cold [Gm] world
 
Chorus –
[Gm] Kiss while [Dm] your lips are still [F] red
While [Cm] he’s still silent. [Gm] rest
While [Dm] bosom is still [Eb] untouched, [F] unveiled
[Gm] Hold another hand
 
While the [Dm] hand’s still without a [F] tool
Drown into [Cm] eyes while they’re still [Gm] blind
[Dm] Love while the night still [Eb] hides the withering [F] dawn
 
[Gm] [F] [Eb] [F] [Gm]
 
V2 –
[Gm] First day of love never [Eb] comes back
A passionate [Eb] hour’s never a [F] wasted one
[Gm] The violin, the [Bb] poet’s hand
Every thawing [Cm] heart plays your [F] theme with [Gm] care
 
Chorus – x 2
[Gm] Kiss while [Dm] your lips are still [F] red
While [Cm] he’s still silent. [Gm] rest
While [Dm] bosom is still [Eb] untouched, [F] unveiled
[Gm] Hold another hand
 
While the [Dm] hand’s still without a [F] tool
Drown into [Cm] eyes while they’re still [Gm] blind
[Dm] Love while the night still [Eb] hides the withering [F] dawn
 
[Gm] [Bb] [F] [Cm] [Eb] [Gm]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply