Wonderful Tonight (Eric Clapton) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Chord ring: [G] [D] [C] [D]

[G] It’s late in the [D] evening;
[C] She’s wondering what clothes [D] to wear.
[G] She puts on her [D] make-up
[C] And brushes her long [A] blonde hair.
[C] And then she asks [D] me, [G] “Do I [D] look all [Em] right?”
And I say, [C] “Yes, you look [D] wonderful tonight.” [G] [D] [C] [D]
[G] We go to a [D] party
[C] And everyone turns [D] to see
[G] This beautiful [D] lady
[C] That’s walking around [A] with me.
[C] And then she asks [D] me, [G] “Do you [D] feel all [Em] right?”
And I say, [C] “Yes, I feel [D] wonderful tonight.” [G] [D] [C] [D]
I feel [C] wonderful be [D] cause I see
The [G] love light [D] in your [Em] eyes.
And the [C] wonder of it [D] all
Is that you [C] just don’t [D] realize how much I [G] love you. [D]
[G] It’s time to go [D] home now
[C] And I’ve got an [D] aching head,
[G] So I give her the [D] car keys
And [C] she helps me to bed. [D]
[C] And then I tell [D] her,
[G] As I [D] turn out the [Em] light,
I say, “My [C] darling, you are [D] wonderful [G] tonight.
Oh my [C] darling, you are [D] wonderful [G] tonight.”
[G] [D] [C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply