Young Dumb And Broke (Khalid Mudmood) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Hợp Âm – Điệu Slow

[C] So you’re still thinking of me
[Am] Just like I know you should
[F] I can not give
you everything[G] , you know I wish I could

Video Official

Đổi tông

Capo 6

Intro: [C] [Am] [F] [G]
 

Verse 1:

[C] So you’re still thinking of me
[Am] Just like I know you should
[F] I can not give
you everything[G] , you know I wish I could
[C] I’m so high at the moment
[Am] I’m so caught up in this
[F] Yeah, we’re just young, dumb and broke
[G] But we still got love to give
 

Chorus:

While we’re [C] young dumb, young-young dumb and broke
[Am] Young dumb, Young-young dumb and broke
[F] Young dumb, Young-young dumb and broke
[G] Young dumb broke high school kids
[C] Yadadadadadadada
[Am] Yadadadadadada
[F] Yadadadadadadada
[G] Young dumb broke high school kids
 

Verse 2:

[C] We have so much in common
[Am] We argue all the time
[F] You always say I’m wrong
[G] I’m pretty sure I’m right
[C] What’s fun about commitment?
[Am] When we have our life to live
[F] Yeah, we’re just young dumb and broke
[G] But we still got love to give
 

Chorus:

While we’re [C] young dumb, young-young dumb and broke
[Am] Young dumb, Young-young dumb and broke
[F] Young dumb, Young-young dumb and broke
[G] Young dumb broke high school kids
[C] Yadadadadadadada
[Am] Yadadadadadada
[F] Yadadadadadadada
[G] Young dumb broke high school kids
 

Bridge:

[C] Jump and we think,
Leave it all in the game of [Am] love, love
[F] Run into sin,
Do it all in the name of[G] fun, fun
[C] I’m so high at the moment
[Am] I’m so caught up in this
[F] Yeah, we’re just young, dumb and broke
[G] But we still got love to give
 

Chorus:

[C] While we’re young dumb, young-young dumb and broke
[Am] Young dumb, Young-young dumb and broke
[F] Young dumb, Young-young dumb and broke
[G] Young dumb broke high school kids
[C] Yadadadadadadada
[Am] Yadadadadadada
[F] Yadadadadadadada
[G] Young dumb broke high school kids
[C] Yadadadadadadada
[Am] Yadadadadadada
[F] Yadadadadadadada
[G] Young dumb broke high school kids

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply