Always Somewhere (Scorpions) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Arrive [C] at seven [G] the place [Am] feels good
[C] No time to [G] call you [Am] today.
Encore [C] till [G] eleven then chinese [Am] food.
Back [C] to the [G] hotel [Am] again.
[C G Am] I [C] call your [G] number the line [Am] ain’t free
I [C] like [G] to tell [Am] you come to me
[C] A night [G] without you seems like a [Am] lost dream
[C] Love I [G] can’t tell you how I [Am] feel
Always [C] somewhere……… [G] .
[Am] Miss you where I’ve been
I’ll [F] be [G] back to love you [C] again.
Always [G] somewhere………..
[Am] Miss you where I’ve been
I’ll [F] be [G] back to love you again……… [G] .
[C] Another morning [G] another place [Am] .
[C] The only day [G] off is far [Am] away
But [C] every [G] city has seen me in the [Am] end
[C] And brings me to [G] you again……… [Am] .
[C G Am]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply