The Scientist (Coldplay) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

V1:
[Bm] come up [G] to meet you, tell you [G] i’m
[D] sorry, you don’t know [D] how lovely you are
[Bm] i had [G] to [D] ne-ed you, tell you i’ll set [D] you apart
[Bm] tell me [G] your secrets and ask me [G] your
[D] questions, oh lets go back [D] to the start
[Bm] running [G] in circles, coming [G] in [D] ta-les, heads are a [D] science apart
C1:
[G] nobody said it was easy, [G] [D] t’s such a shame [D] for us to part
[G] nobody said it was easy, [G] [D] no-one ever [D] said it would be [A] this hard
[A] oh take me back to [D] the start
LINK 1: | D | G G*| D | D D* |
| Bm7 | G | D | Dsus2 |
V2:
[Bm] i was [G] just guessing at numbers [G] and [D] f— igures, pulling [D] the puzzles apart
[Bm] questions [G] of science, science [G] and [D]
pr- ogress, do not speak as [D] loud as my heart
[Bm] tell me [G] you love me, come back [G] and [D]
ha- unt me, oh and i [D] rush to the start
[Bm] running [G] in circles, [G] chasing [D] t— ales, [D] coming back as we are
C2:
[G] nobody said it was easy, [G] [D] t’s such a shame [D] for us to part
[G] nobody said it was easy, [G] [D] no-one ever [D] said it would be [A] this hard
[A] oh take me back to [D] the start
LINK 2: | D | G | D | D |
| Bm7 | G | D | D |
OUTRO:
[Bm] oh [G] – [D] ooo-oo-oo-oo- ooo
[Bm] oh [G] – [D] ooo-oo-oo-oo- ooo
[Bm] oh [G] – [D] ooo-oo-oo-oo- ooo
[Bm] oh [G] – [D] ooo-oo-oo-oo- ooo

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply