Build Me Up Buttercup (The Foundations) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

No Capo

Intro – [C] [E] [F] [G] (x2)

Chorus –
Why do you [C] build me up (build me up) [E] Buttercup, baby
Just to [F] let me down (let me down) and [G] mess me around
And then [C] worst of all (worst of all) [E] you never call, baby
When you [F] say you will (say you will) but [G] I love you still
I need [C] you (I need you) more than [C] anyone, darlin’
You [F] know that I have from the [Fm] start
So [C] build me up [G] Buttercup,
Don’t break my [F] [C] heart [G] [C]
 
Verse –
“I’ll be [C] over at [G] ten,” you told me [Bb] time and [F] again
But you’re [C] late, I wait [F] around and then
I [C] went to the [G] door, I can’t [Bb] take any [F] more
It’s not [C] you, you let me [F] down again
 
Pre-Chorus –
[F] (Hey, [C] hey, [Dm] hey!) Baby, baby, try to find
[G] (Hey, [Fm] hey, [Em] hey!) A little time and I’ll make you mine
[F] I’ll be home
I’ll be [D] beside the phone waiting for [G] you
[G] Ooo-oo-ooo, [G] ooo-oo-ooo
 
Chorus –
Why do you [C] build me up (build me up) [E] Buttercup, baby
Just to [F] let me down (let me down) and [G] mess me around
And then [C] worst of all (worst of all) [E] you never call, baby
When you [F] say you will (say you will) but [G] I love you still
I need [C] you (I need you) more than [C] anyone, darlin’
You know [F] that I have from the [Fm] start
So [C] build me up (build me up) [G] Buttercup,
Don’t break my [F] heart[C] [G] [C]
 
Verse –
To [C] you I’m a [G] toy but I [Bb] could be the [F] boy you
[C] Adore, if you’d just [F] let me know
[C] Although you’re [G] untrue,
I’m [Bb] attracted to [F] you all the [C] more
Why do I [F] need you so
 
Pre-Chorus –
[F] (Hey, [C] hey, [Dm] hey!) Baby, baby, try to find
[G] (Hey, [Fm] hey, [Em] hey!) A little time and I’ll make you mine
[F] I’ll be home
I’ll be [D] beside the phone waiting for [G] you
[G] Ooo-oo-ooo, [G] ooo-oo-ooo
 
Chorus –
Why do you [C] build me up (build me up) [E] Buttercup, baby
Just to [F] let me down (let me down) and [G] mess me around
And then [C] worst of all (worst of all) [E] you never call, baby
When you [F] say you will (say you will) but [G] I love you still
I need [C] you (I need you) more than [C] anyone, darlin’
You know [F] that I have from the [Fm] start
So [C] build me up (build me up) [G] Buttercup
Don’t break my [F] heart[Bb] [G] [C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply