Play (Alan Walker – K-391 – Tungevaag – Mangoo) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 2 chơi [Em]

Intro: [Em] [C] [G] [D]
 
Verse 1 –
[Em] we used to hide under the [C] covers
serenade each [G] other
with careless [D] melodies
[Em] something buried deep inside [C] us
the major and the [G] minor
we’re like piano [D] keys
you played for [Em] me [C]
you played for [G] me, [D] oooh
you played for [Em] me
 
I swear it even in my [C] sleep
I hear it like the [G] memory
of everything we used to [D] be
you played for [Em] me [C] [G] [D]
you played for [Em] me [C] [G] [D]
you played for [Em] me
 
Verse 2 –
[Em] we couldn’t stop the world from [C] turning
it was like a [G]
whirlwind, scattered us like [D] leaves
[Em] but i’m stuck inside a [C] feeling
the song that never [G]
leaves we were like a [D] symphony
you played for [Em] me [C]
you played for [G] me, [D] oooh
you played for [Em] me
 
I swear it even in my [C] sleep
I hear it like the [G] memory
of everything we used to [D] be
you played for [Em] me [C] [G] [D]
you played for [Em] me [C] [G] [D]
you played for [Em] me
 
Bridge –
[C] you and me
[G] you and me
[D] you and me [Em]
[C] you and me
[G] you and me
[D] you and me
you played for [Em] me [C] [G] [D]
 
Outro –
[Em] I swear it even in my [C] sleep
I hear it like the [G] memory
of everything we used to [D] be
you played for [Em] me

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply