Order Tab

Dịch vụ order tab khi các bạn yêu thích một bản nhạc nào đó cần tabs riêng để luyện tập.

nhận soạn tab, nhận order tab
admin | 6799 Lượt xem

Nhận soạn tab!

Hiện tại vì số lượng yêu cầu tab quá nhiều nên mình sẽ nhận soạn tab theo order nhé! Tùy tính chất và độ phức tạp mỗi bài mà mức giá sẽ khác nhau… VìXem chi tiết