Danh sách tài khoản ngân hàng!

 

Rate this post

Vietcombank

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh
Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190
Chi nhánh: Vietcombank, KonTum

 

ACB

Chủ tài khoản: Truong Nguyen Minh Tu
Tài khoản ngân hàng : 208 602 919
Chi nhánh: PGD Nguyễn Biểu hoặc Hồ Chí Minh

 

Đông Á

Chủ tài khoản: Truong Nguyen Minh Tu
Tài khoản ngân hàng : 010 437 3006
Chi nhánh: DAB-Binh Dương

 

Maritime Bank

Chủ tài khoản: Truong Nguyen Minh Tu
Tài khoản ngân hàng : 110-01-01-794678-9
Chi nhánh: Hà Nội

 

Paypal


Mahogany Kalimba

One thought on “Danh sách tài khoản ngân hàng!

Leave a Reply