Mất Trí Nhớ (Chi Dân) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Một mùa [G] xuân anh nghĩ về [D] em.
Một mùa [Em] hạ anh nhớ về [Bm] em.
Một mùa [C] thu anh yêu em [G] rất nhiều.
Và mùa [C] đông anh lại không [D] nhớ em…
 
Một thứ [G] nữa anh nghĩ về [D] em.
Một ngày [Em] nữa anh nhớ về [Bm] em.
Một tháng [C] nữa anh yêu em [G] rất nhiều.
Và năm [C] nữa anh lại không nhớ [D] em…
 
{ĐK}
Ngày anh [G] khóc đêm nguyện [D] cầu
Nhìn ngày [Em] tháng nỗi buồn trong [Bm] anh
Không thể [C] nào nhớ những [G] gì
Anh ước [C] rằng anh sẽ nhớ [D] được em
 
Cảm giác [G] đó trong lòng [D] anh.
Và trí [Em] nhớ trái tim của [Bm] anh
Chẳng thể [C] nào nhớ được [G] gì.
Anh ước [C] rằng anh sẽ [D] nhớ được [G] em.
 
{Feel}
[C] Ước muốn qua đêm [D] nay sẽ lại nhớ [G] đến hô ù ơ…
[C] Những tháng năm bên [D] nhau ôi đẹp [G] biết bao!
[C] Nước mắt em cứ [D] rơi chỉ làm
cho [Bm] anh đớn đau vì [Em] chẳng nhớ gì ?
[C] Anh là một cơn [D] mưa xoá đi niềm [G] đau….
 
{Dồn để lên tone}
[D] [D] [D] [D]
 
{Lên tone}
Ngày anh [A] khóc đêm nguyện [E] cầu
Nhìn ngày [F#m] tháng nỗi buồn trong [C#m] anh
Không thể [D] nào nhớ những [A] gì
Anh ước [D] rằng anh sẽ nhớ [E] được em
 
Cảm giác [A] đó trong lòng [E] anh.
Và trí [F#m] nhớ trái tim của [C#m] anh
Chẳng thể [D] nào nhớ được [A] gì.
Anh ước [D] rằng anh sẽ [E] nhớ được [A] em.

Leave a Reply