Titanium (David Guetta – Sia) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [C] [G] [Am] (2x) [Am]

Verse 1:
[C] You shout it [G] out
but [Am] I can’t hear a word you say
[C] I’m talking [G] loud not saying [Am] much
[C] I’m critici [G] zed but [Am] all your bullets ricochet
[C] You shoot me [G] down, but I get [Am] up
Chorus:
[F] I’m bulletp [G] roof, nothing to [Em] lose
fire [Am] away, [F] fire away
[G] rico chet, you take [Em] your aim
fire [Am] away, [F] fire away
you shoot me [G] down but I won’t [Em] fall
I am [Am] tita [A] – [F] ni – um
you shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
Instrumental: [F] [G] [Em] (2x) [Am]
Verse 2:
Cut me down
but it’s you who’ll have further to fall
Ghost town, haunted love
Raise your voice,
sticks and stones may break my bones
I’m talking loud not saying much
Chorus:
I’m bulletproof, nothing to lose
fire away, fire away
ricochet, you take your aim
fire away, fire away
you shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
you shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
[G] [Em]
I am [Am] tita [A] – [F] ni – um
[G] [Em]
I am [Am] tita [A] – [F] ni – um
Bridge:
[F] Stone-hard [G] , machine gun [Em]
Firing at the [Am] ones who run
[F] stone hard [G] , as bulletproof [Am] glass
Chorus:
You shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
You shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
You shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
You shoot me down but I won’t fall
I am tita – ni – um
[F] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [Em]
I am [Am] tita [A] – [F] ni – um

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply