Một Bài Hát Cho Mẹ – Chiowl – (Điệu Rock)

 

Hợp Âm – Điệu Rock

Dạo này buổi [C] tối mẹ vẫn xem ti[Dm] vi
Chuyện gần [G] xa chuyện gì mẹ cũng [C] biết
Còn buổi [C] sáng thì, mẹ thường [Dm] thích ra
Trước hiện [G] nhà rồi chăm mấy bông [C] hoa

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

None Capo

Dạo này buổi [C] tối mẹ vẫn xem ti[Dm] vi
Chuyện gần [G] xa chuyện gì mẹ cũng [C] biết
Còn buổi [C] sáng thì, mẹ thường [Dm] thích ra
Trước hiện [G] nhà rồi chăm mấy bông [C] hoa

Mẹ giờ lão [C] hóa da mặt nhiều nếp [Dm] nhăn rồi
Mẹ lại [G] lo mẹ già mẹ [C] xấu
Mẹ còn [C] hay ốm hay [Dm] đau hoài
Lắm lo [G] âu có sướng sung gì [C] đâu

Đời này được mấy [C] lúc giống như là ý [Dm] mình
Chuyện linh [G] tinh tự nhiên bất thình [C] lình
Chuyện nhỏ [C] to, chuyện gì cũng mẹ [Dm] làm
Nên không [G] vui mẹ vẫn hay càm [C] ràm

Vừa về nhà đã [C] kêu mẹ ơi mẹ ơi chuyện gì khó [Dm] khăn mẹ ơi mẹ ơi
Lắng lo trong [G] đời gom bé lại bằng mình con [C] thôi
Rồi một [C] mai đến khi mẹ [Dm] già ốm đau [G] nhiều chẳng còn thiết [C] tha
Đừng [C] ai, mắng la mẹ [Dm] già hãy yêu [G] mẹ như mẹ đã yêu [C] ta

Rồi cuộc [C] sống, cuốn con đi [Dm] xa
Có công [G] việc thành thị phồn [C] hoa
Chỉ [C] mong, mỗi khi về [Dm] nhà
Vẫn tiếng [G] mẹ: “Ô con về [C] à?”
Chỉ [C] mong, mỗi khi về [Dm] nhà
Vẫn tiếng [G] mẹ: “Ô con về [C] à?”

Leave a Reply