Ta Thấy Gì Đêm Nay – Hương Giang – (Điệu Fox)

 

Hợp Âm – Điệu Fox

Ta đã thấy [Em] gì trong đêm [G] nay
Cờ [C] bay trăm [Bm] ngọn cờ [Em] bay
Rừng núi loan [C] tin đến [G] mọi miền
Gió hoà [Am] bình bay về muôn [Bm] hướng

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

Tone Huong Giang – [Gm] – Capo 3 chơi [Em]

Verse 1:

Ta đã thấy [Em] gì trong đêm [G] nay
Cờ [C] bay trăm [Bm] ngọn cờ [Em] bay
Rừng núi loan [C] tin đến [G] mọi miền
Gió hoà [Am] bình bay về muôn [Bm] hướng
Ngày [C] vui con [Bm] nước trôi [Em] nhanh
Nhịp sống bao [E] la xoá bỏ hận [Am] thù
Gặp [D] quê hương sau [Bm] bão tố
Giọt [C] nước mắt [G] vui lay lòng gỗ [Bm] đá.

Verse 2:

Ta đã thấy [Em] gì trong đêm [G] nay
Bàn [C] tay muôn [Bm] vạn bàn [Em] tay
Những ngón tay [C] thơm nối [G] tật nguyền
Nối cuộc [Am] tình nối lòng đổ [Bm] nát
Bàn [C] tay đi [Bm] nối anh [Em] em
Về suối quê [E] hương tắm gội nhục [Am] nhằn
Mười [D] năm đêm trong [Bm] tiếng súng
Ruộng [C] lúa bãi [G] dâu qua [Bm] cơn kinh [Em] hoàng [G] [Am] [Bm] [Em] [D] [Em]

Chorus:

Mẹ già cười [G] xanh như lá mới trong khu [C] vườn
Ruộng đồng Việt [G] Nam lên những búp non đầu [Am] tiên
Một đoàn tàu [D] đi nhả khói ấm hai bên [G] rừng
Một đàn gà [Bm] cao tiếng gáy đánh thức bình [Em] minh.

Verse 3:

Ta đã thấy [Em] gì trong đêm [G] nay
Cờ [C] bay trăm [Bm] ngọn cờ [Em] bay
Đường phố hôm [C] nay sáng rực [G] đèn
Sáng rực [Am] đèn trong làng trong [Bm] xóm
Người [C] đi như [Bm] nước qua [Em] đê
Mặt đất ưu [E] tư đã mở nụ [Am] cười
Hàng [D] cây xanh thay [Bm] áo mới
Người [C] bước bước [G] nhanh như rừng đi [Bm] tới.

Verse 4:

Ta đã thấy [Em] gì trong đêm [G] nay
Đèn [C] soi trăm [Bm] ngọn đèn [Em] soi
Mặt đất rung [C] rinh bước triệu [G] người
Phá ngục [Am] tù đi dựng ngày [Bm] mới
Rạng [C] đông soi [Bm] sáng tương [Em] lai
Giòng máu anh [E] em đã nhuộm mặt [Am] trời
Cùng [D] xương khô lên [G] tiếng nói
Đời [C] sống ấm [G] êm nhân [Bm] danh con [Em] người

Leave a Reply