Như Lời Ngài Đã Hứa (Isaac Thái) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

Lời Cha phán [C] hứa – “ Hỡi [G] Con, đừng sợ [Am] chi!”
Vì Ta bên [Em] con khi [F] đứng hay khi [G] ngồi
Và con đây [F] sẽ không bao [G] giờ đơn chiếc.
[Em] Bởi Ta bên [Am] cạnh con đây.
Hỡi [F] con, còn [Dm] lo lắng [G] chi?
 
Lòng con tin [C] quyết – Có [G] Cha luôn hằng [Am] bên
Và không nao [Em] núng khi [F] sống ở trong [G] Ngài.
Cậy trông nơi [F] Chúa mỗi bước [G]
đường con đi, [Em] có Cha sợ [A] gì gian nguy.
Chúa [Dm] ơi! Đời [F] con [G] cần [F] Cha
 
ĐK –
Vì có Giê-[C] Su lòng con thái [G] an.
Có Giê-[Em] Su lòng vui chứa [Am] chan.
Ngài [F] là sức [Dm] mới cho [G] con.
Vì có Giê-[C] Su lòng không khiếp [G] kinh.
Có Giê-[Em] xu lòng con vững [Am] tin.
[F] Duy Giê-Su là [G] chính năng lực của [C] con

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply