Now And Forever (Richard Marx) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

Chord: [G] [C] [G] [C]

[G] [D] Whenever I’m [Em] weary from the [Am] battles that [G] rage [D] in my head,
You make sense of madness when my sanity hangs by a thread,
[C] I lose my way [B] but still you seem [Em] to [D] [Em] understand,
[Am] Now and [D] forever, [D] I will [G] be your man.
[G] [D] Sometimes I [Em] just hold you [Am] Too caught [G] up [D] in me to see,
I’m holding a fortune that heaven has given to me,
[C] I’ll try [B] to show you each and [Em] every [D] way I [Em] can,
[Am] Now and [D] [D] forever, I [G] will be your man.
[B] Now I can [Em] rest my [C] worries [G] and always be [D] sure
[Em] that I [C] won’t be alone [G] [D] anymore, if I’d [C] only [G] known [D] you were there
all the [Am] time all the [Cm] time.
Solo – [G] [D] [Em] [Am] [G] [D] [G] [D] [Em] [Am] [G] [D]
[C] Until the day [B] the ocean [Em] doesn’t [D] touch the [Em] sand,
[Am] Now [D] and forever, [D] I will [G] be [C] your man.
[Am] Now [D] and forever, [D] I [C] will be [Cm] your [G] [C] [D] [G] man.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply