Phi Điểu Và Ve Sầu – (Nhậm Nhiên) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

[G] nǐ shuō qīng sè zuì dā [Bm7] chūliàn
[Em7] rú xiǎoxuě luòxià hǎi’ [Bm7] ànxiàn [G7]
[C] dì wǔ gè [D] jìjié mǒu yī [Bm7] tiān shàng [Em] yǎn
[Am7] wǒmen yǒu xiāngyù de [D] shíjiān

Video Official

Đổi tông

Capo 3

[G] nǐ shuō qīng sè zuì dā [Bm7] chūliàn
[Em7] rú xiǎoxuě luòxià hǎi’ [Bm7] ànxiàn [G7]
[C] dì wǔ gè [D] jìjié mǒu yī [Bm7] tiān shàng [Em] yǎn
[Am7] wǒmen yǒu xiāngyù de [D] shíjiān

[G] nǐ shuō kōng píng shìhé [Bm7] xǔyuàn [B7]
[Em7] zài fēng nuǎn yuèguāng dì [Bm7] dìdiǎn
[C] dì shísān yuè nǐ jiù rú [Bm7] qí chū [Em7] xiàn
[Am7] hǎi zhī jiǎo yě bù zài [D] yáoyuǎn

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] xiàtiān
tīng bùjiàn de [Em7] xuānyán chóngfùguò hěn [Bm7] duō nián
běiwěi xiàn de [Cmaj7] sīniàn bèi jì [D] fēng chuī yuǎn
[Bm7] chuī yuǎn mòniàn [Em7] de cè liǎn
[Am7] chuī yuǎn míng chàng de shī [D] piān

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] yèpiàn
qù bù [B7] tóng de [Em] shìjiè [Em7] què cóng bùcéng [Bm7] gàobié
cānghǎi yuè de [Cmaj7] xiǎngniàn yǔhuà [D] wǒ zuótiān
[Bm7] zài wǒ chéngshú [Em7] de xiàoliǎn
[Am7] nǐ què wèi kànguò yī [D] yǎn

[G] [Cmaj7] [G] [D]

[G] nǐ shuō kōng píng shìhé [Bm7] xǔ yuàn
[Em7] zài fēng nuǎn yuèguāng dì [Bm7] dìdiǎn
[C] dì shísān yuè nǐ jiù [Bm7] rúqí chū [C#m7] xiàn
[Am7] hǎi zhī jiǎo yě bù zài [D] yáoyuǎn

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] xiàtiān
tīng bù [B7] jiàn de [Em7] xuānyán chóngfùguò hěn [Bm7] duō nián
běiwěi xiàn de [C] sīniàn bèi jì [D] fēng chuī yuǎn
[Bm7] chuī yuǎn mòniàn [Em7] de cè liǎn
[Am7] chuī yuǎn míng chàng de shī [D] piān

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] yèpiàn
qù bù [B7] tóng de [Em] shìjiè [Em7] què cóng bùcéng [Bm7] gàobié
cānghǎi yuè de [C] xiǎngniàn yǔhuà [D] wǒ zuótiān
[Bm7] zài wǒ chéngshú [Em7] de xiàoliǎn
[Am7] nǐ què wèi kànguò yī [D] yǎn

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] xiàtiān
[B7] tīng bùjiàn de [Em7] xuānyán chóngfùguò hěn [Bm] duō nián
běiwěi xiàn de [C] sīniàn bèi jì [D] fēng chuī yuǎn
[Bm7] chuī yuǎn mòniàn [Em] de cè liǎn
[Am7] chuī yuǎn míng chàng de shī [D] piān

nǐ jiāo’ào de [G] fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7] yèpiàn
qù bù [B7] tóng de [Em] shìjiè [Em7] què cóng bùcéng [Bm7] gàobié
cānghǎi yuè de [C] xiǎngniàn yǔhuà wǒ zuó [D] tiān
[Bm7] zài wǒ chéngshú [Em7] de xiàoliǎn
[Am7] nǐ què wèi kànguò yī [D] yǎn

Outro
[G] [D] [Em] [C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply