Yang Koo Gun (Stilltogether) – (BrightWin) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Hợp Âm – Điệu Blues

Gor Mai Roo [D] Tum Mai [F#7] Ton Nee Chan Mong Ter Mai [Bm] Muen Tee Koey
[Am] Tur Nan Doo Mai [D] Muean Krang [G] Raek Tee Jur Wan [F#m] Nan Cho [Bm] Tur
Tae [Em] Mai Roo Klai Pen Pai Ton [A] Nai

Video Official

Đổi tông

Capo 1

Gor Mai Roo [D] Tum Mai [F#7] Ton Nee Chan Mong Ter Mai [Bm] Muen Tee Koey
[Am] Tur Nan Doo Mai [D] Muean Krang [G] Raek Tee Jur Wan [F#m] Nan Cho [Bm] Tur
Tae [Em] Mai Roo Klai Pen Pai Ton [A] Nai
Pleng Tee Chang[D] Koey Fang [F#7] Wan Nee Chan Dai Yin Mai[Bm] Muen Tee Koey
[Am] Per Pleng Mai Wa[D] Kee Pleng Chan[G] Fang Yang Ngai
Gor[F#m] Klai Gun[Bm] Loey [Em] Muean Tool Pleng Mun Dtang Ma Hai[A] Tur

Tur Tum Chivit [D] Chan Hai Mun Rem Woon Wai
Tae Por Mai Mee [F#7] Tur Gor Kid Teng Woon Wai
Tur Pen Kon [Bm] Dew Tee Tum Chan Ruang Hai
Tur Pen Kon [Am] Dew Tee Tum Hai [D] Yim Dai
Tum Hai [G] Chan Yoo Khoon Dew Mai Pen Laew
Tum Hai [F#m] Chan Mai Mee Tur Mai Dai [Bm] Laew
[Em] Forever I want you Kang Kang Nan Tao Rai Yang Koo [A] Tur

Jun Mai Dai [D] Lew Wa tua chan Mai Mee [F#7] Tur Nan Pen Yang Ngai
Luem Mod [Bm] Laew Wa tan nan Tor La [Am] Wan Mun Pen Chen [D] Rai
Gor Chan [G] Mee Ter Ma Naan Gern Pai
Kong Mai [F#m] Chin Ta Tor Ja Tong Hoai [Bm] Pai
Gor [Em] Kor Hai Naan Tao Rai
[A] Rao Yang Koo [D] Gun
Still [F#7] together [Bm]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply