Sing Me To Sleep (Iselin Solheim) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Verse 1
[Em] Wait a second, let me catch my breath
[C] Remind me how it feels to hear your voice
[Em] Your lips are movin’, I can’t hear a thing
[C] Livin’ life as if we had a choice
[Em] Anywhere, any time
 
I would do anything for [C] you
[C] Anything for you
[Em] Yesterday got away
Melody stuck inside your [C] head
A song in every breath
 
Chorus 1 –
[C] Sing [D] me to [G] sleep [Em] now
[C] Sing [D] me to [G] sleep
So [C] sing [D] me to [G] sleep [Em] now
[C] Sing [D] me to [G] sleep
 
(Instrumental)
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
 
(Verse 2)
[Em] Remember me, no time cannot erase
[C] I can hear your whispers in my mind
[Em] I’ve become what you cannot embrace
[C] Our memory will be my lullaby
 
(Chorus 2)
[C] Sing [D] me to [G] sleep [Em] now
[C] Sing [D] me to [G] sleep
Won’t you [C] sing [D] me to [G] sleep [Em] now?
[C] Sing [D] me to [G] sleep
 
(Instrumental)
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
 
[Em] Any-[G] time, [C] I would [D] do
[D] Time [G] away, [C] Yesterday-[D] day
[Em] Any-[G] time, [C] I would [D] do
[D] Time [G] away, [C] Yesterday-[D] day

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply