Hero (Enrique Iglesias) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [G] [Em] [D]

Verse 1 –
Would you [G] dance if I asked you to [Em] dance?
Would you run and never look [D] back?
Would you [G] cry if you saw me [Em] crying?
And would you save – my – [D] soul to – [G] [G] night
Verse 2 –
Would you [G] tremble if I touched your [Em] lips?
Or would you laugh? Oh, Please tell me [D] this
Would you [G] die now for the one you [Em] love?
Oh hold me [C] in – Your – [D] arms to – [G] [G] night
Chorus –
[G] I can [D] be your hero [C] [D] baby
[G] I can kiss [D] away the [C] [D] pain
[G] I will [D] stand by You for – [C] ever [D]
[G] You can [D] take my [C] breath a – way
Verse 3 –
Would you [G] swear that you’ll always be [Em] mine?
Or would you [C] lie? Would you run and [D] hide?
Am I too [G] deep? Have I lost my [Em] mind?
I don’t [C] care You’re – [D] hear – to – [G] [G] night

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply