White Christmas (Kenny G) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro – [G] I’m [G] dr[Am] eam[C] in[G] g of a [Am] wh ite [D] Chr istmas
[Am] Just like the [D] on es I used [G] to k now
Where the tree tops [Em] gl isten and [C] chi [Am] ldren li sten
To [G] h ear [Am] sl eigh bells in [D] the sn ow
[G] I’m dreaming of a [Am] wh ite [D] Chr istmas
[Am] With every [D] Chris tmas card I [G] wr ite
[G] May your days be [Em] m erry and [C] bri [Am] ght
And may [G] a ll your [D] Chris tmases be [G] wh ite
[Dạo -] [G] I[G] ‘m[Am] dr[D] ea[Am] min[D] g [G] of[Em] a [C] [A[Am] m] w[G] h[Am] ite[D] [D] Ch ristmas
[Am] Just like the [D] o nes I used [G] to k now
[G] So may your days be [Em] m erry and [C] br [Am] ight
[G] And may all your [D] Chris tmases be [G] wh ite
[G] May your days be [Em] m erry and [C] brigh t [Am]
[G] A nd may all your [D] Chri stmases [G] be w hite
[Outro] [ -] [G] [Am] [C] [G]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply